skip to Main Content

Конкурс за детска рисунка и есе в рамките на проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „Energy Vision 2020 For The South East European Cities (EnVision2020)”

УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ,
В рамките на Проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „Energy Vision 2020 For The South East European Cities (EnVision2020)”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, обявява конкурс за есе и детска рисунка.

Условията за участие, необходимите формуляри и програмата на международния фестивал „Твоят град е твоята енергия” можете да намерите на:
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА”

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ЗЕЛЕНИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННИТЕ ГРАДОВЕ”

КОНКУРС ЗА СНИМКА НА ТЕМА „ТВОЯТ ГРАД Е ТВОЯТА ЕНЕРГИЯ”

Back To Top