skip to Main Content

Мобилен пункт за предаване на ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ в район „Лозенец“

През месец април жителите на район „Лозенец“ ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци на

15.04.2022 г. (петък) – бул. „Арсеналски“ № 97 на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“;

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет-страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2022 г.

Информационна листовка

Back To Top