skip to Main Content

29 и 30 ноември: забранено паркирането на бул. „Джеймс Баучер“, между ул. „Кап. Тодор Ночев“ и ул. „Червена стена“

Във връзка с процеса по заснемане на игрален филм с работно заглавие "Strangers" се забранява паркирането по бул. "Джеймс Баучер", между ул. "Кап. Тодор Ночев" и ул. "Червена стена". Паркоместата в гореупоменатия участък ще бъдат използвани от екипа на "Ню…

Read More

Важна информация за управителните съвети (управителите) на сградите в режим на етажна собственост

Във връзка с мярка № I.13. от Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република  България и План за действие на общината (Приложение към Решение № 308 по Протокол…

Read More

ОБЯВА за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

във в. ф. на пряко подчинение на Командира за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина:

Read More

СЪОБЩЕНИЕ: започват строителните работи по изграждане на ул. „Филип Кутев“ – Етап III (южно платно)

На 18.09.2023 започват строителните работи по обект „Изграждане на ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ - Етап III” (южно платно). Основната част от строително-монтажните работи ще се извърши без възпрепятстване на автомобилното движение. Преди…

Read More
Back To Top