skip to Main Content

Осем годишната борба на район „Лозенец” с над 100 метрова топола приключи с категорична победа на районната администрация

Историята с тополата започва преди осем години, когато след сигнал на граждани и проверка на район „Лозенец”, Дирекция „Зелена система” издава разрешение за премахването й.
Следващата стъпка, която район „Лозенец” предприема е да възложи специализирана фирма изпълнител, организацията по премахване на опасното дърво. Тук започват и проблемите.

Над сто метровата топола се намира в междублоково пространство заключено между ул. „Горски пътник” и ул. „Червена стена”, между две жилищни сгради и трафопост. Мястото се оказва недостъпно за каквато и да било техника, което кара изпълнителя да откаже поръчката.
Следват години на търсене на изпълнител и алтернативни начини за безопасно, както за околните сгради така и за хората в тях, отсичане на опасното дърво. Мисията изглежда невъзможна, докато преди няколко дни Секретаря на района не се среща с млад немски възпитаник, който се е специализирал точно в премахване на опасни дървета на труднодостъпни места, по изцяло нов и иновативен способ.

Искрени благодарности на Димитър Захариев, който благодарение на своите умения, желание и опит успя да осигури спокойствието на много хора.

 

Back To Top