skip to Main Content

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Осъществява дейностите в сферата на цялостното финансово- счетоводно осигуряване и бюджета в частта му за район „Лозенец“, в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.
При изпълнение на своите функции, отделът взаимодейства с всички отдели и сектори на районната администрация.

телефон: 02 8669053

Началник отдел:  Мадлен Коларова

 

Back To Top