skip to Main Content

ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ГАРАЖНИ КЛЕКТКИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

На 15.12.2014 г. в 9.30 часа ще бъдат предприети действия по принудително премахване на 10 бр. незаконно поставени гаражни клетки на ул. „Беломорски проход”, находящи се между УПИ ІІ- за училище, УПИ V- за детска градина и УПИ VІ- за жилищно строителство, кв. 267, м. „Лозенец І част” по плана на гр. София.

Процедурата се извършва съгласно законовите изисквания, на основание чл. 57а, ал.8 от Закона за устройство на територията и влезлите в сила заповеди за премахване на незаконно поставени гаражни клетки.
Премахването на незаконните гаражни клетки се осъществява със съвместните действия на район „Лозенец”, Дирекция „Общински строителен контрол” Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция на вътрешните работи – Четвърто районно управление, Дирекция „Транспортна инфраструктура” и Център за градска мобилност, поделение „Паркиране и гаражи”.

Напомняме ви, че принудителното премахване е последната мярка от процедурата по отстраняването на незаконните гаражи. Първата стъпка е съставянето на Констативни актове, въз основа на които се издава Заповед за доброволно премахване на гаражите. В случай, че съоръжението не бъде премахнато доброволно в този срок, се пристъпва към принудително отстраняване на съоръженията за сметка на собствениците.

 

Back To Top