skip to Main Content

Програма „Зелена София“ 2021 е отворена за кандидатстване

Открита е процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2021 г.

Бенефициентите по Програмата получават посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт – тротоарни плочки, бордюри и др. – и с доброволен труд имат възможност да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.

Кой може да кандидатства? Етажни собствености; НПО, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

До кога? До 08.07.2021 г., 17:00 ч.

Къде? В деловодството на Район „Лозенец“, бул. „В. Левски“ № 2.

За повече информация по Програмата – тел. 02 865 67 13.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи на страницата на Столична община << ТУК >>.

Back To Top