skip to Main Content

СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 18.08.2016 г.
<<<Договор за възлагане>>>
<<<Анекс>>>
<<<Приложения>>>

Обновено на 17.08.2016 г.

Протокол от работата на комисията

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХVІ ЗОП: Основен ремонт на съществуваща настилка на централен вход на Зоологическа градина – София.

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА>>>
<<<ОБЯВЛЕНИЕ В АОП>>>

 

Back To Top