skip to Main Content

Съобщение за инвестиционно намерение

за „Сграда за обществено обслужване, търговия, спорт и подземни гаражи“ във м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, Столична община

Image_006-2-8 (1)
Back To Top