skip to Main Content

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен

за откриване на процедура по водовземане чрез нови съоръжения, можете да видите в детайли ТУК.

Back To Top