skip to Main Content

Съобщение на „Топлофикация – София“ ЕАД за авария на топлопровод

Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че при извършването на  технологичните превключвания, свързани с пускането в експлоатация на ремонтираните трасета в кв. „Лозенец” е установен пробив на стар топлопровод. В тази връзка е спряно подаването на топла вода към клиентите в следните сгради:

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

Бл.

122

А

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

Бл.

122

А

КОРАБ ПЛАНИНА

16

А

КОРАБ ПЛАНИНА

18

А

КОРАБ ПЛАНИНА

18

Б

КОРАБ ПЛАНИНА

20

А

ГАЛИЧИЦА

6

А

ГАЛИЧИЦА

8

А

ГАЛИЧИЦА

А

КОРАБ ПЛАНИНА

25

А

КОРАБ ПЛАНИНА

22

А

КОРАБ ПЛАНИНА

24А

А

КОРАБ ПЛАНИНА

24

А

КОРАБ ПЛАНИНА

27

А

КОРАБ ПЛАНИНА

27А

А

КОРАБ ПЛАНИНА

19

А

КОРАБ ПЛАНИНА

17

А

КОРАБ ПЛАНИНА

21

А

КОРАБ ПЛАНИНА

26

Б

КОРАБ ПЛАНИНА

28

А

ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

54

А

ТРЕПЕТЛИКА

1

А-Б

ГАЛИЧИЦА

4

А

ГАЛИЧИЦА

2

А

ГАЛИЧИЦА

12

А

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

33

А

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

33

Б

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

33

В

ТРЕПЕТЛИКА

5

А

КОРАБ ПЛАНИНА

8

А-Б

КОРАБ ПЛАНИНА

8-10

А

КОРАБ ПЛАНИНА

13

01

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

51

01

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

51

02

Незабавно е създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.
За повече информация следете сайта на „Топлофикация  София“ ЕАД или позвънете на тел. 0700 11 111.

Back To Top