skip to Main Content

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Read More

Съобщение на „Софийска вода” АД за предстоящо спиране на водата 02.08.2015

Джеймс Баучър 8 - Теч на уличен водопровод - ремонт - от 02.08.2015 до 07.08.2015 Лозенец, 16 - Теч на уличен водопровод - ремонт - от 02.08.2015 до 07.08.2015 Люботрън 7-9 - Теч на уличен водопровод – частична подмяна - от 02.08.2015 до…

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ КС_107 ОУ Акт за общинска собственост Рзрешение за строеж - СО РС170_20141208 Скица ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: DOC_20150616121218 DOC_20150616121230 DOC_20150616121238 MYSCAN_20150616_0001 MYSCAN_20150616_0002 DOC_20150616121448 DOC_20150616121458 DOC_20150616121530 MYSCAN_20150616_0003 MYSCAN_20150616_0004 MYSCAN_20150616_0005 MYSCAN_20150616_0006

Read More
Back To Top