skip to Main Content

ЕКИП НА „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Изпълнители по договор за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на Район "Лозенец", Столична община: инж. Яна Симеонова инж. Георги Марнов инж. Ивана Найденова инж. Петя Радева инж. Росен Пандев инж. Радка Гичева-Петкова инж. Юлия Благоева Сеид Сайдахмед

Read More
Back To Top