skip to Main Content

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ относно Програмата за енергоефективно саниране на жилищни сгради – Етап II

На 08.01.2024 г. (понеделник) от 18:00 ч. Район „Лозенец“ организира информационно събитие за желаещите да кандидатстват по ETAП II oт процедура BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД. Събитието ще се проведе в Заседателната зала на…

Read More

КЛАСИРАНЕ на проектите за енергоефективно саниране на жилищни сгради на територията на район „Лозенец“

Подадените от район "Лозенец" проектни предложения по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ са класирани по следния начин:   Одобрени:   BG-RRP-4.023-2472 "Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София,…

Read More

СЪОБЩЕНИЕ за премахване на опасни дървета по ул. „Братя Чакрин“

На 28 и 29 декември 2023 г. ще се извърши премахване на опасни дървета и клони по продължението на дере на ул. „Братя Чакрин“, участък между кръстовище с ул. „Слав Караславов“ и сграда с административен адрес № 8. По време…

Read More
Back To Top