skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ Район „Лозенец“ – Столична община 1. На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1476/26.08.2022 г. на кмета на Столична община Удължава срока за подаване…

Read More

Започва кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Всички граждани, желаещи да получат безплатно контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка в Район "Лозенец" до 08. 03. 2023 г., 17:00 ч. Инициативата е част от кампанията на…

Read More
Back To Top