skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ: провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителни зони

около сондаж № С-34хг за минерална вода от НМВ "София - Лозенец" Проект   Поради обема на разработката, информация за целия Проект, с приложенията, е качена на сайта на НАГ - рубрика "Минерални води" - Новини. Заинтересованите лица могат да…

Read More

Внимание! Удължен срок! ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на конкурс за отдаване под наем на терен на бул. „Черни връх“

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед №СОА19-РД09-1180/22.08.2019 г. на кмета на Столична община се удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за…

Read More

Съобщение за издадена Заповед № РЛЦ22-РА-009/ 10. 03. 2022 г. на Главния архитект на Район „Лозенец“

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РЛЦ22-РА-009/ 10. 03. 2022 г. на Главния архитект на Район „Лозенец“ - СО. За повече информация, вижте пълния текст по-долу:

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г. във формирования на Сухопътните войски. Краен срок за подаване на документи: 22.03.2022 г. (заявленията се…

Read More

Започва „Академия за визионери“ 2022 г.

Започва записването за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2022. Инициативата на Столична община е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж на възраст от 15 г. до 29 г., живеещ на територията на София. Академията предоставя: Безплатни мотивационни сесии от…

Read More
Back To Top