skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Заповед на Възложителя за изменение на влязло в сила класиране

Обновено на 22.05.2018г.

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

<<<Доклад до Възложителя>>>

<<<Решение РД-09-119/21.05.2018 на Възложителя>>>

 

Обновено на 25.04.2018г.

<<<Протокол № 2 от работата на комисията>>>

Обновено на 16.04.2018г.

<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

Предмет на поръчката: Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

Read More

СО район „Лозенец“ Ви кани на обществена дискусия

Уважаеми жители на район „Лозенец”,  Каним Ви, да вземете участие в обществена дискусия на тема: „Транспортната обезпеченост на бул. „Арсеналски” и различните варианти за нейното осигуряване”. Дискусията ще се проведе на 07.03.2018 г. /сряда/ от 18:00 ч. в салона на…

Read More

Събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”

На 21.02.2018 г. Столична община и район „Лозенец” организираха събитие на тема „Европейските ценности и правата на детето”, което се проведе в Информационният център на Европейския съюз в град София.

Read More

Oбучение на педагогическите екипи на детските градини на територията на район „Лозенец“

Фондация „Деца на България“,  в партньорство с район „Лозенец“  ще проведе обучение на педагогическите екипи на детските градини на територията на района, на 20.02.2018 г.  от 12.30 ч. в ДГ № 192 „Лозичка“ Обучението е част от националната програма Нова Българска  Интелигентнонст за създаване и развитие за позитивна ментална нагласа по метода „Светофар“.

Read More

Заповеди на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-65/22.01.2018 г., относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Read More

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

 От 23 януари 2018г. до 31 януари 2018г. район „Лозенец“, Столична община  стартира прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“) за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Read More
Back To Top