skip to Main Content

Започна реконструкцията на паметникът на културата – градина „Баня Лозенец”

Новият проект ще доближи визията на градината до първоначалният и вид от 1931 г.
Ще бъдат изградени детска площадка с ударопоглъщаща настилка, люлки, катерушки, младежки форум, поливна система. Ще се обновят отводняването, осветлението и озеленяването.

Read More

Седмична Детска Ясла № 23 ще дежури през летните месеци

Уважаеми Родители,

По повод предстоящи ремонти на СДЯ № 45 и СДЯ № 46, във връзка със Заповед № СО-РД-09-639/12.07.2013 г. на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и с цел осигуряване на нормално отглеждане, възпитание и обучение на децата в общинските детски ясли, Ви информираме, че в периода 01.08. – 15.09.2013 г., СДЯ № 23 ще бъде дежурна и ще работи със сборни групи.

Read More

Временна реорг. на движението за строит. на метростанция 11, Проект за разширение на метро София-II диаметър.

Временна реорг. на движението за строит. на метростанция 11, Проект за разширение на метро София-II диаметър. dry stout malt extract krausen bung specific gravity! real ale wort, saccharification barleywine bottom fermenting yeast. kolsch additive bottle conditioning, real ale rims final…

Read More
Back To Top