skip to Main Content

Обявление по ЗУТ

Публикувано на 21.08.2017г. Столична община – район Лозенец, на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № РА50-527/10.08.2017 г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено да се изработи служебно проект за…

Read More

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -002/20.03.2017 г.

От извършена проверка на строеж: "Изградена тоалетна към павилион за продажба на кафе, закуски, безалкохолни напитки и цигари", находящ се в градинката на пл. "Папа Йоан Павел II". <<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -002/20.03.2017 г.>>>

Read More

ОБ Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

<<<ОБ Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017г., 31.05.2017г. и 01.06.2017г. Националната гвардейска част- град София>>> <<<НОРМАТИВИ>>>

Read More

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -003/14.03.2017 г.

От извършена проверка на строеж: "Приобщаване на покривни тераси към апартамент 15, находящ се в жилищна сграда с офиси и подземни гаражи", с административен адрес: ул. "Галичица" 20. <<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -003/14.03.2017 г.>>>

Read More

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ КЪМ РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ КЪМ МО

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Read More

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -001/20.01.2017 г.

От извършена проверка на строеж: "Приобщаване и уширяване на външна стълбищна площадка към апартамент на първи жилищен етаж и зазиждане на прозорец на клозет-баня на съседен апартамент" в едноетажна жилищна сграда с административен адрес: бул. "Христо Смирненски" 63. <<<КОНСТАТИВЕН АКТ…

Read More
Back To Top