skip to Main Content

Конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене за 21 СУ „Христо Ботев“

СЪОБЩЕНИЕ На основание т. 10 от Заповедта за откриване на конкурса, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 10. 07. 2024 г. Дата, място и час на…

Read More

Конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене за 139 ОУ „Захарий Круша“

СЪОБЩЕНИЕ На основание т. 10 от Заповедта за откриване на конкурса, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 10.07.2024 г. Дата, място и час на провеждане на…

Read More

Конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене за 122 ОУ „Николай Лилиев“

СЪОБЩЕНИЕ На основание т. 10 от Заповедта за откриване на конкурса, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 10. 07. 2024 г. Дата, място и час на…

Read More
Back To Top