skip to Main Content

Нови бланки НАГ

Във връзка с нормативни промени – публикуваме обновените заявления за предоставяне на услуги.

2112_Заявление РС      2119_Заявление Обстоятелства     2117 Заявление ПУП      2027_Заявление Скици

2054_Заявление Проекти

Заявление за издаване на виза изходни данни      Заявление за предаване на екзекутивна документация-1

Приложение № 1_ВиК_ 208  2_Заявление Идентичност

Приложение № 2_Електроснабдяване_11.2019

Приложение № 4_Топлоснабдяване_11.2019

Приложение № 3_Газоснабдяване_11.2019

 

Back To Top