skip to Main Content

Защо и как да изхвърляме отпадъците си разделно?

На този въпрос получиха отговор учениците от 120 ОУ „ Г. С. Раковски”. Под формата на игра децата научиха ценни уроци за това какви са видовете отпадъци които изхвърлят ежедневно,  какви са отделните контейнери, как точно да се изхвърлят отпадъците разделно и каква е ползата от това.

Read More

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 139 ОУ „Захари Круша”

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков се срещна с родителското настоятелство на 139 ОУ „Захари Круша”
На срещата бяха обсъдени извършените ремонти на територията на училището през 2013 г. и предстоящите такива.

Read More

Съобщение на „Софийска вода“ АД

Във връзка с почистване на затлачен филтър се очакват частични спирания на водата в периода 13.11.2013 - 16.11.2013г. на ул. „Николай Лилиев” Повече информация можете да получите от центъра за обслужване на клиенти на „Софийска Вода” на телефон 0700 12121…

Read More

Съобщение на „Софийска Вода” АД

Във връзка с отстраняване на теч на уличен водопровод се очакват частични спирания на водата в периода 12.11.2013-17.11.2013 г. на ул. „Козяк”, и ул. „ Люботрън”, ул. „Цветна градина” 35, 39-41 Повече информация можете да получите от центъра за обслужване…

Read More

Важно съобщение

 

Уважаеми Лозенчани,

Както ви е известно, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, за имот който е деклариран, като основно жилище, дължимият данък се заплаща с 50 % намаление.

Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Подразделение „Лозенец” съобщават, че на територията на район „Лозенец” са установени над 4000 лица декларирали, като основно жилище повече от един имот.

Read More

ЦДГ 11 „Корабче” се сдоби с две нови детски площадки

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков откри две изцяло обновени детски площадки в ЦДГ 11 „Корабче”. Новите придобивки са снабдени с модерни съоръжения, отговарящи на високите европейски изисквания.

Read More

Предстоящото разкриване на нови групи в общински детски заведения

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото разкриване на нови групи в общински детски заведения, Ви информираме следното:

1. На 11.11.2013 г. в Информационната система за обслужване на детските заведения ще бъдат обявени нови свободни места за класирането, което ще се извърши на 16.11.2013 г. за ОДЗ 175 – гр. София, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”, М. „ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО”, УЛ. „ТОДОР Ф. ЧИПЕВ” № 1.

Read More

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков се срещна с живущите на ул. „Богатица”

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков се срещна с граждани, живущи на ул. „Богатица” във връзка с предстоящата през 2014 г. реконструкция и ремонт на улицата и прилежащата и инфраструктура.

Read More

Създаване на доброволни формирования

Във връзка със създаване на доброволни формирования по чл. 41 от Закона за защита при бедствия , район “Лозенец” Ви информира, че:
1. Участието във формированията е доброволно за лица над 18 години независимо от трудовото или служебното си правоотношение ;

Read More
Back To Top