skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското и учителското настоятелство на 21 СОУ „Христо Ботев”

На срещата бяха подробно обсъдени извършените през 2013 г. ремонти на територията на училището и предстоящите такива, както и реализирани инициативи на родителското настоятелство.

Read More

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ 19

На срещата бяха обсъдени актуални проблеми на детското заведение и района около него.
Основните теми засягаха реконструкция на бул. „Христо Смирненски” и градинката на площад „Журналист”. В момента тече ремонт и подмяна на тротоарната настилка на булеварда.

Read More

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 122 ОУ „Николай Лилиев”

На срещата бяха обсъдени подробно извършените през 2013 г. ремонти на територията на училището и предстоящите такива.
В момента тече ремонт на физкултурния салон и на санитарните възли.

Read More

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ 174 „Фют”

Това е първата от поредица регулярни срещи, които г-н Дреков ще проведе с родителски и учителски настоятелства, на които ще се обсъди развитието на предучилищното и училищно образование в района. Тези срещи ще подпомогнат районната администрация да работи с по-ясни приоритети и ще послужат за обратна връзка относно това до колко администрацията отговаря адекватно на очакванията на родителите.

Read More

Предстоящо спиране на водата

“Софийска вода” АД съобщава, че на 15 октомври 2013 г. (вторник), във връзка с направа на връзка между два улични водопровода и монтаж на спирателни кранове по ул. „Лозенец” кв. „Лозенец”, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района :

Read More

Започна реконструкцията на паметникът на културата – градина „Баня Лозенец”

Новият проект ще доближи визията на градината до първоначалният и вид от 1931 г.
Ще бъдат изградени детска площадка с ударопоглъщаща настилка, люлки, катерушки, младежки форум, поливна система. Ще се обновят отводняването, осветлението и озеленяването.

Read More

Закони

Административно процесуален кодекс Закон за администрацията Закон за гражданската регистрация Закон за достъп до обществена информация Закон за местните данъци и такси Закон за местните избори Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за обществените поръчки Закон за общинската…

Read More

Седмична Детска Ясла № 23 ще дежури през летните месеци

Уважаеми Родители,

По повод предстоящи ремонти на СДЯ № 45 и СДЯ № 46, във връзка със Заповед № СО-РД-09-639/12.07.2013 г. на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и с цел осигуряване на нормално отглеждане, възпитание и обучение на децата в общинските детски ясли, Ви информираме, че в периода 01.08. – 15.09.2013 г., СДЯ № 23 ще бъде дежурна и ще работи със сборни групи.

Read More
Back To Top