skip to Main Content

Свободни длъжности за медицински специалисти

Район „Лозенец“ – СО обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравен кабинет на: ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”, ул. „Тодор Ф. Чипев” №1, гр. София ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”,филиал № 2, ул. "Борис Руменов" № 7, гр. София…

Read More

Свободна длъжност за медицински специалисти

Район „Лозенец“ – СО обявява свободна длъжност за медицински специалисти в яслени групи на ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”,филиал № 1, ул. „Тодор Ф. Чипев” №1, гр. София Основни задължения: -Прием на деца / филтър; -Дневно наблюдение и грижи за…

Read More

ИНФОРМАЦИЯ по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

към Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения за захранване на консуматори по опис, разположени на териториите на район „Лозенец“ и район „Триадица“  

Read More
Back To Top