skip to Main Content

Това е отделът, който осъществява нормативното осигуряване, представителство пред съдебните власти, подготовката и съгласуването за законосъобразност на всички административни актове на Район „Лозенец“. А също така: дейностите по управление и стопанисване на общинската собственост на територията на района и решаването на жилищните проблеми на гражданите, съобразно жилищния фонд, с който разполага Района. Тук можете да получите и правна консултация по проблеми възникващи в условия на управление на етажна собственост.

В изпълнение на своите функции, отделът взаимодейства с всички отдели и служби от администрацията на района.

Приемно време: четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Back To Top