skip to Main Content

Моят герой си ти

Книга, която разказва за COVID-19 на достъпен за децата ни език, благодарение на своя автор и илюстратор Хелън Патък. Публикуваме я с надеждата, че ще помогне на всички малки хора, в тази трудна за тях ситуация, да се почувстват герои…

Read More

КАРТА И ГРАФИК ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Тук може да видите графика за извозване на контейнерите (цветовете в таблицата означават извозване на съответния цвят контейнер), разделени са на четири зони като с обхвата им може да се запознаете в картата по-долу.   -  2020 Grafik SO Losenez Тук може…

Read More

Други институции

Столичен общински съвет Столична община Национална агенция за приходите Офис "Център" обслужва клиентите с постоянен адрес в район "Средец", "Триадица" и "Лозенец" ул. "6–ти септември" №10 02/980-00-37; 02/985-96-407; 02/985-96-358 Столична регионална дирекция за национален строителен контрол (СРДНСК) гр. София 1040…

Read More
Back To Top