skip to Main Content

Информация за родители на деца, кандидатстващи за прием в ясли, градини и подготвителни групи в училища

Дирекция на образованието - СО обяви днес, че при проверка на заявените критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училище при част от профилите липсват заявени Общи критерии за прием, конкретно – заявяването/ потвърждаването на…

Read More

Провеждане на процедура на общинско и регионално ниво за избор на членове на детски консултативен орган – Съвет на децата

Стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на…

Read More

ПЛАНИРАНИ РЕМОНТИ, НАЛАГАЩИ ВРЕМЕННА ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Период Локация Тип дейност Промени в движението 31. 07 – 12. 08 Ул. „Златовръх” и ул. „Ведрина” СМР Временна организация на движението 13. 08 – 26. 08 Ул. „Ведрина” СМР Временна организация на движението 17. 08 – 31. 08 Ул.…

Read More

Важно! Подмяна на уличен водопровод в кв. Витоша

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че „Софийска вода” АД започна изпълнението на проект за „Подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Иван Пейчев” - от ул.  „Ангел Каралийчев” до тупик при адм. № 12Ж”, кв. Витоша. Проектът се…

Read More

СЪОБЩЕНИЕ! Части от район „Лозенец” остават без топла вода

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от извършване на неотложен ремонт на главен топлопровод, „Топлофикация София” ЕАД ще спре подаването на топла вода от 8.30 часа на 26 юни 2020г. до 24.00 часа на 30 юни 2020 г. Засегнати ще бъдат потребителите…

Read More

Важно! График за миене на улици в район „Лозенец“

Във връзка със заповед на кмета на Столична община се въвежда временна забрана за ползване на улици, площади или части от тях от МПС и се закриват временно (частично или цялостно) участъци от „Синя зона“/„Зелена зона" и/ или „служебен абонамент”…

Read More

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1142 София, бул. „Васил Левски” 2 булстат:0006963270564 Банкови сметки: ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ”, УЛ. „ДЕНКОГЛУ” № 28 ЗА ТАКСИ, УСЛУГИ, НАЕМИ IBAN  BG69SOMB91303124906301 BIC  SOMBBGSF  ЗА ГАРАНЦИИ IBAN BG60SOMB91303324906301 BIC  SOMBBGSF за сигнали, предложения и др.: lozenets@sofia.bg или през формата за…

Read More
Back To Top