skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

АКТУАЛИЗИРАНО КЪМ 20.04.2016 г.:
<<<РЕШЕНИЕ ПО-02/19.04.2016 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ>>>

Read More

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“

<<<ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДЯНИЕ НА КОМИСИЯ – КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ>>>
<<<ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДЯНИЕ НА КОМИСИЯ ОТ ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ>>>

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  28/03/2016,  17:00 ч.

Read More

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“- ОТТЕГЛЕНА

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  25/03/2016,  17:00 ч.

Read More

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

Read More

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ КС_107 ОУ Акт за общинска собственост Рзрешение за строеж - СО РС170_20141208 Скица ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: DOC_20150616121218 DOC_20150616121230 DOC_20150616121238 MYSCAN_20150616_0001 MYSCAN_20150616_0002 DOC_20150616121448 DOC_20150616121458 DOC_20150616121530 MYSCAN_20150616_0003 MYSCAN_20150616_0004 MYSCAN_20150616_0005 MYSCAN_20150616_0006

Read More
Back To Top