skip to Main Content

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-08-33/29.04.2014 г. на кмета на Столична община се удължава срокът за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни, считано…

Read More

КОНКУРС ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Район "Лозенец" обявява конкурс чрез публична покана с обект: Укрепване, обезопасяване и ремонт на административната сграда в зоологическата градина, гр. София съгласно утвърден проект. Документация СМР зоопарк Приложение 1 Приложение 2

Read More

Район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

„Частично конструктивно укрепване и СМР на сградата на 35 СОУ „Добри Войников” по одобрен проект, находящо се в УПИ ІІІ за училище, кв. 115, м.”Лозенец” ІІІ ч., с адрес: ул. „Добри Войников” № 16. <<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА>>>

Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЦДГ 93 "СЛАВЕЙЧЕ" В УПИ - V ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 267, МЕСТНОСТ "ЛОЗЕНЕЦ" I ЧАСТ ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ. "КАПИТАН ТОДОР НОЧЕВ" 30.…

Read More

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

„ИЗГОТВЯНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОДЗ В УПИ ІІ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.35, М. «КРЪСТОВА ВАДА», РАЙОН «ЛОЗЕНЕЦ» <<<ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОТ ТУК>>> <<<ИЗТЕГЛИ ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК>>> <<<ИЗТЕГЛИ ИЗХОДНИТЕ ДАННИ ОТ ТУК>>>

Read More

Столична община район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

New Picture

„Организиране и провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от районната администрация на Столична община – Район „Лозенец“ по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО

Read More

Столична община район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

New Picture

„Изпълнение на мерки по информираност и публичност“ по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”,

Read More
Back To Top